Zorgprofiel

Zorg profiel / Simm's Classificatie
 
Het grootste risico van de diabetische voet is het krijgen van een voetwond. Risicovoeten moeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord. 
 
Aan de hand van de Simm's Classificatie kunnen mensen met diabetes worden ingedeeld in een risicocategorie.
Deze Simm'sClassificatie kan bijvoorbeeld worden bepaald door uw (huis)arts of praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, medischpedicure en /of podotherapeut.
 
Hoe hoger de Simm's, hoe meer risico, hoe frequenter de controles plaats moeten vinden. 

[flickr-photo:id=28320700979,size=n]

Om vast te stellen hoeveel risico patiënten lopen op wondjes of in een vergevorderd stadium zelfs amputatie, wordt er gebruik gemaakt van de Simm’s Classificatie. Aan de hand van deze inventarisatie kan worden nagegaan welke risico’s patiënten lopen wanneer het gaat om het ontstaan van voetwonden.
 
Deze classificatie is op te splitsen in vier niveaus en loopt van geen verhoogd risico’tot groot risico (met alle gevolgen van dien) de huisarts, diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner, medisch pedicure en podotherapeut gaat na op welk niveau de patiënt zich bevindt.Schematische gezien ziet de Simm’s Classificatie er als volgt uit:
 
Simm’s classificatie en Zorgprofielen
 
Simm’s 0
Patiënt heeft nog een goed gevoel in de voeten en eventuele wondjes genezen prima.
Simm’s 1
Patiënt heeft een verminderd gevoel in de voeten of de slagaders zijn aan het dichtslibben; hierdoor stroomt er niet voldoende bloed naar de voeten. Wondjes genezen langzaam.
Simm’s 2
Patiënt heeft een sterk verminderd gevoel in de voeten, hierdoor voelt hij/zij geen pijn. De slagaders zijn aangetast en dichtgeslibd, hierdoor stroomt er niet voldoende bloed naar de voeten. Wondjes genezen zeer langzaam.
Simm’s 3
Patiënt heeft een erge ontsteking of open wond gehad. Hierdoor kan amputatie al tot de voorgeschiedenis behoren.
 
Wilt u meer informatie ? Neem gerust contact op (071) 576 17 55 Body & Beauty